Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam​ Committee For Prosecuting Vietnamese Communist Criminal​​

Bài Mới Recent Posts

Xúc Tiến Cuộc Đấu Tranh
Xúc Tiến Cuộc Đấu Tranh (Bài 048) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Vai trò của một kế hoạch chiến lược Những trường hợp của đấu tranh bất bạo động mô Read more…
Một Vài Chỉ Dẫn Chiến Lược
Một Vài Chỉ Dẫn Chiến Lược (Bài 047) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Đòi hỏi cần phải lưu ý cẩn thận Việc áp dụng hữu hiệu một kĩ thuật đấu Read more…
198 PHƯƠNG PHÁP ĐẤU TRANHBẤT BẠO ĐỘNG
198 PHƯƠNG PHÁP ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn văn Thái, Ph.D. [Để quán triệt ý nghĩa của những từ về phương pháp ĐTBBĐ liệt kê dưới đây, kính Read more…
 Những Bước ĐầuTrong Thiết Kế Chiến Lược
 Những Bước Đầu Trong Thiết Kế Chiến Lược (Bài 046) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Một công tác quan trọng nhưng khó khăn  Thiết lập những chiến lược sâu Read more…
Soạn Thảo Kế Hoạch Chiến Lược
Soạn Thảo Kế Hoạch Chiến Lược (Bài 045) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. A. Một vài yếu tố then chốt trong chiến lược và các chiến thuật bất bạo động  Read more…

Sách của Liên Thành Books by Liên Thành

Trận Chiến Tình Báo Phản Tình Báo giữa VNCH/ CIA và Cộng Sản Hà Nội​

Huế Thảm Sát Mậu Thân
(Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam)​

Thích Trí Quang Thần Tượng Hay Tội Đồ Dân Tộc?

Biến Động Miền Trung
(Những Bí Mật Lịch Sử Trong Các Giai Đoạn 1966- 1968- 1972)​