Bài Viết Posts

198 PHƯƠNG PHÁP ĐẤU TRANHBẤT BẠO ĐỘNG

198 PHƯƠNG PHÁP ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn văn Thái, Ph.D. [Để quán triệt ý nghĩa của những từ về phương pháp ĐTBBĐ liệt kê dưới đây, kính yêu cầu quý độc giả đọc thêm bài 018 và 034] ___________________________________ A.   NHỮNG […]

 Những Bước ĐầuTrong Thiết Kế Chiến Lược

 Những Bước Đầu Trong Thiết Kế Chiến Lược (Bài 046) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Một công tác quan trọng nhưng khó khăn  Thiết lập những chiến lược sâu sắc là một trong những đòi hỏi quan trọng nhất cho một chiến dịch hữu […]

Soạn Thảo Kế Hoạch Chiến Lược

Soạn Thảo Kế Hoạch Chiến Lược (Bài 045) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. A. Một vài yếu tố then chốt trong chiến lược và các chiến thuật bất bạo động  Mặc dù tương đối không có những phân tách chiến lược về những cuộc đấu […]

Liệt Kê những Từ Quan Trọng trong Đấu Tranh Bất Bạo Động

Liệt Kê những Từ Quan Trọng trong Đấu Tranh Bất Bạo Động*  Gene Sharp    THÍCH NGHI (ACCOMMODATION): Một phương thức tạo thay đổi của hành động bất bạo động theo đó đối thủ quyết định — trong lúc họ vẫn còn lựa chọn được — đồng ý về một […]

Cắt Đứt Các Nguồn Sức Mạnh của Đối Phương

Cắt Đứt Các Nguồn Sức Mạnh của Đối Phương (Bài 044) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.     Rút đi những nguồn sức mạnh chính trị Việc phân tích lí thuyết về những nguồn sức mạnh chính trị và về việc rút đi những nguồn […]

NHỮNG NHẬN XÉT SÁNG SUỐT VỀ SUY TƯ CHIẾN LƯỢC

NHỮNG NHẬN XÉT SÁNG SUỐT VỀ SUY TƯ CHIẾN LƯỢC (Bài 043)   Vì những mục đích lớn chúng ta phải dám làm những chuyện lớn. —Carl von Clausewitz, Về Chiến Tranh [On War]     Robert L. Helvey Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Một cách hữu […]