Bài Viết Posts

THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC

THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC (Bài 020) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.     Để gia tăng cơ hội thành công, các nhà lãnh đạo đối kháng cần phải soạn thảo một kế hoạch đấu tranh toàn bộ có khả năng tăng sức mạnh cho người dân […]

NHU CẦU THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC

  NHU CẦU THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC (Bài 019) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Các chiến dịch chống lại những nền độc tài có thể bắt đầu bằng nhiều cách. Trong quá khứ những cuộc đấu tranh này hầu như luôn luôn không […]

SỬ DỤNG SỨC MẠNH

  SỬ DỤNG SỨC MẠNH (Bài 018) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.     Trong Bài 017 chúng tôi đã có ghi chú là đối kháng quân sự chống lại những nền độc tài không đánh chúng ở chỗ mà chúng yếu nhất, mà là nơi […]

ĐỘC TÀI CÓ NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM

ĐỘC TÀI CÓ NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM (Bài 017) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Những nền độc tài thường có vẻ vững như bàn thạch. Các cơ quan tình báo, cảnh sát, các lực lượng quân đội, các nhà tù, những trại tập trung, […]

SỨC MẠNH TỪ ĐÂU ĐẾN?

SỨC MẠNH TỪ ĐÂU ĐẾN? (Bài 016) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.    Đạt được một xã hội vừa có tự do vừa có hoà bình dĩ nhiên không phải là một công việc đơn giản. Điều này đòi hỏi nhiều kĩ năng chiến lược, […]

NHỮNG NGUY HIỂM CỦA THƯƠNG THẢO

NHỮNG NGUY HIỂM CỦA THƯƠNG THẢO (Bài 015) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Khi đối diện với những vấn đề nghiêm trọng trong việc chạm trán với một nền độc tài (như đã duyệt qua trước đây), một số người có thể quay […]