Bài Viết Posts

Khai thác Những Cội nguồn của Sức Mạnh

Khai thác Những Cội nguồn của Sức Mạnh (Bài 032) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Những vấn đề của con người và sự phân phối quyền lực Suốt thế kỉ vừa qua đã có nhiều tiến bộ quan trọng trong việc đáp ứng những […]

Đối diện với Những Xung đột Nghiêm trọng

Đối diện với Những Xung đột Nghiêm trọng (Bài 031) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Không phải mọi xung đột đều có cùng tầm quan trọng ngang nhau Chúng ta sống trong một thế giới có nhiều xung đột, và chúng ta có bổn […]

NHỮNG TÁC VỤ TÂM Lí

NHỮNG TÁC VỤ TÂM Lí (Bài 030)   Ngòi bút mạnh hơn lưỡi kiếm.  –Edward George Bá Tước Lytton Bulwer-Lytton (1803-1873) Robert L. Helvey Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Tác vụ tâm lí (PSYOPS) là phần quan trọng nhất của một cuộc đấu tranh bất bạo động […]

CÁC CÂN NHẮC VỀ VIỆC LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CÁC CÂN NHẮC VỀ VIỆC LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG (Bài 029)   Một nguyên tắc căn bản là không bao giờ ở thế hoàn toàn thụ động. —Carl von Clausewitz, Về Chiến Tranh   Robert L. Helvey Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Những công việc khác nhau […]

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (Bài 028) Giải pháp cho một vấn đề không thể lẩn khuất đi đâu được một khi mô hình nghiên cứu tham mưu được sử dụng   –Saw Yo Shu, Hiệp Hội Quốc Gia Karen, khi được hỏi tại sao ông ủng hộ việc dạy cách […]