Bài Viết Posts

CÁC PHƯƠNG THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG

  CÁC PHƯƠNG THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG (Bài 027)   …tất cả điều mà tôi khẳng định là mọi thử nghiệm của tôi đều làm đậm nét niềm tin của tôi vào bất bạo động như là lực lượng mạnh nhất có sẵn cho nhân […]

TUÂN PHỤC

TUÂN PHỤC (Bài 026) Con người sinh ra tự do, và đâu đâu con người cũng bị gông cùm. –Jean Jacques Rousseau, Khế Ước Xã Hội, Tập 1, Chương 1 Robert L.Helvey Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Trong một nỗ lực nhằm phản hồi những nhận định […]

NHỮNG CỘT TRỤ CHỐNG ĐỠ

NHỮNG CỘT TRỤ CHỐNG ĐỠ (Bài 025) Delidah nói với Samson: “Nói cho em biết đi, em cầu xin anh, sức mạnh của anh nằm ở chỗ nào, và chỗ yếu nhất anh có thể bị đánh là ở đâu.” –Các Quan Toà, 16:6 Robert L. Helvey Chuyển ngữ: Tiểu […]

LÍ THUYẾT VỀ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ

LÍ THUYẾT VỀ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ (Bài 024) Quyền lực chính trị là tổng hợp những phương tiện, những ảnh hưởng, và những áp lực – bao gồm uy quyền, các tưởng thưởng, và các chế tài – sẵn có để đạt những mục tiêu của kẻ nắm quyền […]

NỀN TẢNG CHO MỘT NỀN DÂN CHỦ LÂU BỀN

NỀN TẢNG CHO MỘT NỀN DÂN CHỦ LÂU BỀN (Bài 023) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Sự phân huỷ của một nền độc tài dĩ nhiên là lí do để vui mừng lớn. Những người đã từng đau khổ quá lâu và đã […]

PHÂN HUỶ ĐỘC TÀI

PHÂN HUỶ ĐỘC TÀI (Bài 022) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Hiệu quả dồn dập của những chiến dịch thách thức chính trị được điều hành một cách tốt đẹp và thành công sẽ tăng sức mạnh cho phong trào đối kháng, xây […]