Bài Viết Posts

 Đối diện Độc tàiBằng Tự tin (A)

 Đối diện Độc tài Bằng Tự tin (A) (Bài 008) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.      Sự nghiêm trọng của vấn đề về những nền độc tài, về những nguy hiểm mà chúng đem lại, và về nhu cầu cần có những phương tiện hữu […]

PHỎNG ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

PHỎNG ĐỊNH CHIẾN LƯỢC (Bài 007) Và do đó tôi nói rằng: Biết người, biết ta; trăm trận trăm thắng. –Tôn Tử, Nghệ Thuật Quân Sự (500 TCN)1 Robert Helvey, Chủ Tịch Viện Albert Einstein. Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.     Phỏng định chiến lược là một […]

Ba Loại Kiến thức

Ba Loại Kiến thức (Bài 005) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. 1. Kiến thức về hoàn cảnh của cuộc xung đột, về đối thủ, và về xã hội     Những người đang sống dưới nền cai trị độc tài hoặc những hình thái áp bức khác […]

ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG Tiếp thu kiến thức mới

ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG Tiếp thu kiến thức mới Bài số 004     Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.      Đã bao năm rồi, vài người trong chúng tôi hằng lưu tâm đến việc áp dụng đấu tranh bất bạo động1 — nhằm giải […]

TÀI LIỆU VỀ ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG

TÀI LIỆU VỀ ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG Lời của dịch giả: Quý độc giả nên xem phần này trước khi mở những tài liệu về Đấu Tranh Bất Bạo Động của GSTS Gene Sharp. Gene Sharp, T.S. Triết (DH Oxford), Học Giả Cao Cấp tại Viện Albert Einstein tại […]