NHỮNG BƯỚC TRONG VIỆC THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC CHO NHỮNG CUỘC ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG CHỐNG CÁC CHẾ ĐỘ ĐÀN ÁP

NHỮNG BƯỚC TRONG VIỆC THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC CHO NHỮNG CUỘC ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG CHỐNG CÁC CHẾ ĐỘ ĐÀN ÁP (Bài 012) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.     Đấu tranh bất bạo động là một kỹ thuật điều động những cuộc xung đột Read more…

THIẾT LẬP MỘT GIẢI PHÁP THỰC TIỄN THAY THẾ CHO CHIẾN TRANH VÀ CÁC HÌNH THỨC BẠO LỰC KHÁC

THIẾT LẬP MỘT GIẢI PHÁP THỰC TIỄN THAY THẾ CHO CHIẾN TRANH VÀ CÁC HÌNH THỨC BẠO LỰC KHÁC (Bài 010)   Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu ThạchNguyễn Văn Thái, Ph.D.     Bạo lực trong xã hội và chính trị, dù dưới hình thức chiến tranh, khủng bố, độc tài, Read more…