Bài Viết Posts

Ý nghĩa của Công bằng trong Văn hoá của Người Bình dân Việt Nam

Ý nghĩa của Công bằng trong Văn hoá của Người Bình dân Việt Nam       Trước khi nói đến ý nghĩa của “công bằng” hay “công bình”, chúng ta cũng nên duyệt lại xem chúng ta có cùng hiểu từ này giống nhau hay không. Một ý niệm khác […]

Chữ Tín trong Tương Tác Xã hội

Chữ Tín trong Tương Tác Xã hội       Đa số người Việt hẳn đã biết rõ hoặc ít nhất đã có nghe qua “ngũ thường ”. “Ngũ” là 5, “thường” là hằng có, năm điều hằng có trong cuộc đời. Đó là : “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín”. Nho […]