Bài Viết Posts

TÀI LIỆU VỀ ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG

TÀI LIỆU VỀ ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG Lời của dịch giả: Quý độc giả nên xem phần này trước khi mở những tài liệu về Đấu Tranh Bất Bạo Động của GSTS Gene Sharp. Gene Sharp, T.S. Triết (DH Oxford), Học Giả Cao Cấp tại Viện Albert Einstein tại […]

ĐẤU TRANH BẰNG VŨ LỰC HAY BẰNG ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG?

ĐẤU TRANH BẰNG VŨ LỰC HAY BẰNG ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG? GENE SHARP1 (Bài 001) Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. chuyển ngữ Con đường nào dẫn đến giải phóng?     Nhiều người đang sống tại những quốc gia mà chính quyền bị xem là những nền độc tài, […]

Chiến lược và Chiến thuật trong Đấu tranh Bất Bạo động

Chiến lược và Chiến thuật trong Đấu tranh Bất Bạo động (Bài 003) Lời của dịch giả: Bài này cũng như bài trước là những trích đoạn có mục đích làm sáng tỏ những quan điểm về Đại Chiến lược, Chiến lược, Chiến thuật, và các Phương pháp cần được […]

NHỮNG YẾU TỐ CĂN BẢN TRONG CHIẾN LƯỢC BẤT BẠO ĐỘNG

NHỮNG YẾU TỐ CĂN BẢN TRONG CHIẾN LƯỢC BẤT BẠO ĐỘNG (Bài 002)   Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.      Chiến lược và những chiến thuật chiến tranh đã từng được hoạch định và học hỏi một cách cẩn thận, và đã có nhiều nỗ […]

Vấn Nạn Hồ Chí Minh LàMột hay Hai Nhân Vật Khác Nhau

Vấn Nạn Hồ Chí Minh Là Một hay Hai Nhân Vật Khác Nhau   Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Trong bài “Chung Quanh Nghi Vấn Hồ Chí Minh Chết năm 1932”, chúng tôi có nói là mặc dù có nhiều dữ kiện lịch sử hỗ trợ lập luận Hồ […]