Bài Viết

Posts

MÙA ĐÔNG NAM CALI NHỚ VỀ TẾT MẬU THÂN 1968

Kính gởi: Đồng bào Quôc Nôi và Hải Ngoại Quý Chiến Hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Quý Chiến Hữu Cảnh sát Quốc Gia VNCH Orange County, California.  USA Ngày 13/1/2018 Thưa quý Vị, Năm Read more…