Bài Viết Posts

Một Kĩ thuật Đấu tranh Năng động

Một Kĩ thuật Đấu tranh Năng động (Bài 033) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Một nhận định đơn giản Hành động bất bạo động, hay là đấu tranh bất bạo động, là một kĩ thuật hành động nhờ đó dân chúng có thể siết lại […]

Ngọn Đồi Chúng Ta Leo

Ngọn Đồi Chúng Ta Leo Amanda Gorman Nguyễn văn Thái chuyển ngữ Khi ngày tới, chúng ta tự hỏi Chúng ta tìm đâu ra ánh sáng trong bóng mờ bất tận này? Sự mất mát mà chúng ta gánh chịu Cả biển khơi cần phải lặn lội Chúng đã không […]

Khai thác Những Cội nguồn của Sức Mạnh

Khai thác Những Cội nguồn của Sức Mạnh (Bài 032) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Những vấn đề của con người và sự phân phối quyền lực Suốt thế kỉ vừa qua đã có nhiều tiến bộ quan trọng trong việc đáp ứng những […]

Đối diện với Những Xung đột Nghiêm trọng

Đối diện với Những Xung đột Nghiêm trọng (Bài 031) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Không phải mọi xung đột đều có cùng tầm quan trọng ngang nhau Chúng ta sống trong một thế giới có nhiều xung đột, và chúng ta có bổn […]

NHỮNG TÁC VỤ TÂM Lí

NHỮNG TÁC VỤ TÂM Lí (Bài 030)   Ngòi bút mạnh hơn lưỡi kiếm.  –Edward George Bá Tước Lytton Bulwer-Lytton (1803-1873) Robert L. Helvey Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Tác vụ tâm lí (PSYOPS) là phần quan trọng nhất của một cuộc đấu tranh bất bạo động […]