Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam​ Committee For Prosecuting Vietnamese Communist Criminal​​

Bài Mới Recent Posts

Khai thác Những Cội nguồn của Sức Mạnh
Khai thác Những Cội nguồn của Sức Mạnh (Bài 032) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Những vấn đề của con người và sự phân phối quyền lực Suốt thế Read more…
Đối diện với Những Xung đột Nghiêm trọng
Đối diện với Những Xung đột Nghiêm trọng (Bài 031) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Không phải mọi xung đột đều có cùng tầm quan trọng ngang nhau Chúng Read more…
NHỮNG TÁC VỤ TÂM Lí
NHỮNG TÁC VỤ TÂM Lí (Bài 030)   Ngòi bút mạnh hơn lưỡi kiếm.  –Edward George Bá Tước Lytton Bulwer-Lytton (1803-1873) Robert L. Helvey Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Tác vụ tâm Read more…
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (Bài 028) Giải pháp cho một vấn đề không thể lẩn khuất đi đâu được một khi mô hình nghiên cứu tham mưu được sử dụng   –Saw Yo Shu, Hiệp Read more…

Sách của Liên Thành Books by Liên Thành

Trận Chiến Tình Báo Phản Tình Báo giữa VNCH/ CIA và Cộng Sản Hà Nội​

Huế Thảm Sát Mậu Thân
(Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam)​

Thích Trí Quang Thần Tượng Hay Tội Đồ Dân Tộc?

Biến Động Miền Trung
(Những Bí Mật Lịch Sử Trong Các Giai Đoạn 1966- 1968- 1972)​