Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam​ Committee For Prosecuting Vietnamese Communist Criminal​​

Bài Mới Recent Posts

LỊCH SỬ TRUYÊN KY
L Ị C H    S Ử    T R U Y Ề N    KỲ Trần Trung Chính Ngày 02 tháng 3 năm 2019, bộ film tài liệu lịch sử có tên : “ SỰ CAN THIỆP Read more…
THANG TƯ ĐEN VIẾT CHO NGƯỜI YÊU DẤU
THÁNG TƯ ĐEN,VIẾT CHO NGƯỜI YÊU DẤUThương mên về quê hương Việt Nam trong Tháng Tư Đen. * Có một buổi xuân vàng, em, mắt ướtLặng nhìn anh như muốn nói ngàn câuAnh, lính trẻ, Read more…

Sách của Liên Thành Books by Liên Thành

Trận Chiến Tình Báo Phản Tình Báo giữa VNCH/ CIA và Cộng Sản Hà Nội​

Huế Thảm Sát Mậu Thân
(Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam)​

Thích Trí Quang Thần Tượng Hay Tội Đồ Dân Tộc?

Biến Động Miền Trung
(Những Bí Mật Lịch Sử Trong Các Giai Đoạn 1966- 1968- 1972)​