Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam​ Committee For Prosecuting Vietnamese Communist Criminal​​

Bài Mới Recent Posts

LỊCH SỬ TRUYÊN KY
L Ị C H    S Ử    T R U Y Ề N    KỲ Trần Trung Chính Ngày 02 tháng 3 năm 2019, bộ film tài liệu lịch sử có tên : “ SỰ CAN THIỆP Read more…
THANG TƯ ĐEN VIẾT CHO NGƯỜI YÊU DẤU
THÁNG TƯ ĐEN,VIẾT CHO NGƯỜI YÊU DẤUThương mên về quê hương Việt Nam trong Tháng Tư Đen. * Có một buổi xuân vàng, em, mắt ướtLặng nhìn anh như muốn nói ngàn câuAnh, lính trẻ, Read more…
MÙA ĐÔNG NAM CALI NHỚ VỀ TẾT MẬU THÂN 1968
Kính gởi: Đồng bào Quôc Nôi và Hải Ngoại Quý Chiến Hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Quý Chiến Hữu Cảnh sát Quốc Gia VNCH Orange County, California.  USA Ngày 13/1/2018 Thưa quý Vị, Năm Read more…

Sách của Liên Thành Books by Liên Thành

Trận Chiến Tình Báo Phản Tình Báo giữa VNCH/ CIA và Cộng Sản Hà Nội​

Huế Thảm Sát Mậu Thân
(Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam)​

Thích Trí Quang Thần Tượng Hay Tội Đồ Dân Tộc?

Biến Động Miền Trung
(Những Bí Mật Lịch Sử Trong Các Giai Đoạn 1966- 1968- 1972)​