CHẾT LÀ CÙNG, VIỆC GÌ MÀ SỢ?!  BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

 

Kính thưa đồng bào quốc nội,

Dưới đây là đôi điều suy nghĩ và đề nghị của một chiến binh già nua, bệnh hoạn, gần đất xa trời, nhưng trong lòng luôn luôn hừng hực lửa căm thù bọn đầu nậu Việt Cộng bán nước buôn dân. Xin đồng bào đừng cho đây là lời hiệu triệu, bởi vì người chiến binh già này chẳng là cái thá gì để dám viết lời HIỆU TRIỆU QUỐC DÂN

Nguyễn Ái Quốc chết từ năm 1930. Mao Trạch Đông dùng một tên Tàu, lấy bí danh Hồ Chí Minh để làm lãnh tụ cuộc cách mạng Việt Nam. Nếu Hồ Chí Minh là người Việt thì Bộ Chính Trị Việt Cộng đã cho thử DNA để xác nhận lãnh tụ của chúng không phải là tên Hồ Quang trong Đệ Bát Lộ Quân như Bắc Kinh đã tiết lộ. Bè lũ Việt gian như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm văn Đồng dù biết chắc Hồ Chí Minh là thằng Tàu Khựa, chúng cũng giấu nhẹm, vì chúng theo chủ nghĩa quốc tế thì Tàu hay Ta đều như nhau. Bọn này thông đồng với Hồ Chí Minh du nhập vào đất nước chủ nghĩa Mác-Lê và cưỡng bức nhân dân Việt Nam làm anh em môi hở răng lạnh với kẻ thù truyền kiếp là để chuẩn bị dâng Việt Nam cho Tàu. Bởi vì chủ nghĩa Mác-Lê đề cao chủ trương “vô tổ quốc” (chấp nhận không có quốc gia) và xin làm em kẻ thù truyền kiếp là rước voi về dầy mồ. Lại thêm nâng trí thức lên tầng lớp ưu tiên cần phải đào tận gốc, trốc tận rễ là Hồ Chí Minh và đồng bọn có ý đồ biến toàn dân Việt Nam không còn ai có trí tuệ để nhìn thấy tai họa Trung Cộng đang đổ xuống đầu nòi giống Việt.

Từ ngày thành lập Đảng năm 1930 đến nay, Việt Cộng chưa bao giờ làm bất cứ điều gì vì ích quốc, lợi dân như cái khẩu hiệu đểu giả “Độc Lập  Tự Do Hạnh Phúc” mà chúng rêu rao. Sau khi nắm trọn quyền lực trong tay, Việt Cộng không cần giấu giếm thủ đoạn lừa đảo. Chúng đã công khai thú nhận “Đảng ta đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Cộng”. Chúng trắng trợn nêu cao câu khẩu hiệu “Còn Đảng, Còn Mình” và “Thà Mất Nước, hơn Mất Đảng”. Với một bọn cầm quyền bất cố vô liêm sỉ, mặt trơ trán bóng đến thế, thì thử hỏi đồng bào còn cách gì tồn tại trên mảnh đất do Tổ Tiên dày công xây đắp? Không lẽ đồng bào chấp nhận làm súc vật? Thậm chí con vật không xương sống như loài giun mà khi bị dầy xéo quá, còn biết quằn!

Chính bọn Việt Cộng đã âm mưu toa rập với kẻ thù truyền kiếp để tiêu diệt nòi giống Tiên Rồng nhằm biến đồng bào ta thành bộ tộc Hán; chứ không còn nghi ngờ gì nữa!

Do đó khi còn trẻ, tôi đã tình nguyện tham gia vào Quân Đội để quyết sống chết chống lại quân xâm lược Bắc Việt ngoài chiến trường. Tôi đã không tiếc lời nguyền rủa bọn Việt Cộng đội lốt Thày Chùa, Cha Cố, Trí Thức to mồm hô hào chống chiến tranh, biểu tình đuổi Mỹ để vãn hồi hòa bình bất cứ giá nào.

Khi được tin hai anh Đoàn văn Vươn, Đặng Ngọc Viết tự chế vũ khí để chống lại bọn Công An cướp đất, tôi liền viết bài kêu gọi mỗi người trong nước hãy noi gương hai anh, hãy dùng bất cứ thứ gì làm vũ khí, liều chết nổi lên giết bọn tay sai ngoại bang. Chẳng lẽ tám mươi (80) triệu người không thể diệt mười (10) triệu đảng viên Việt Cộng và thân nhân của chúng hay sao? Ngoan ngoãn chấp nhận để cho Việt Cộng đè đầu cưỡi cổ thì trước sau cũng chết một cách nhục nhã dưới gót dày Trung Cộng.

Khi nghe tin Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố “Đừng vì hàng chữ bốn tốt và mười sáu chữ vàng mà đánh mất chủ quyền quốc gia?”, tôi cũng đã viết thư cho Nguyễn Tấn Dũng đang có quyền hành tuyệt đối hãy bắt toàn bộ bọn Việt Gian làm tay sai cho Trung Cộng trong Bộ Chính Trị, trong Ban Chấp Hành thả xuống biển và tuyên bố giải tán Đảng Việt Cộng, giành lại chủ quyền quốc gia, ắt sẽ được toàn dân phong Thánh. Tiếc thay! Nguyễn Tấn Dũng mang tên Dũng, nhưng chỉ là anh hèn, không có “Máu Anh Chị” của dân Miền Nam để làm cuộc cách mạng cung đình mà dù thất bại cũng sẽ được lịch sử tuyên dương, toàn dân đời đời nhớ ơn!

Những nhà trí thức đấu tranh dân chủ trong nước phản đối đề nghị của tôi cổ súy dùng bạo lực lật đổ bọn cầm quyền tay sai Trung Cộng. Tôi hỏi lại: Ngày xưa Hai Bà Trưng chống cuộc xâm lăng của quân Nam Hán bằng đường lối đấu tranh ôn hòa hay chiêu binh mãi mã để giành quyền tự chủ? Hoàng Đế Quang Trung đem quân ra Bắc đánh Tôn Sĩ Nghị để đuổi bọn Mãn Thanh về Tàu là đấu tranh bất bạo động hay vũ lực?

Kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo,

Đứng trước sự kiện bọn Việt Cộng cương quyết làm tay sai choTrung Cộng để biến nòi giống ta thành người Hán, thì ta phải dùng bạo lực là ta có chính nghĩa để chống lại họa diệt chủng. Vậy xin các Ngài lãnh đạo tôn giáo tạm ngưng đem hạnh Từ Bi của Đức Phật Thích Ca hay lòng bác ái của Chúa Jesus để rao giảng cho tín đồ. Xin các Ngài hãy kêu gọi tín đồ phải dùng mọi vũ khí đang có trong tay để tiêu diệt loài Quỷ Đỏ, bất kể Việt Cộng hay Trung Cộng. Phải đổ máu mới chiến thắng Quỷ Đỏ.

Bằng cớ là Ngài Đạt Lai Lạt Ma rao giảng lời Phật dạy rất hay ho mà không thể lấy lại nước cho người Tây Tạng. Đức Giáo Hoàng Francis hòa giải với Trung Cộng mà Giáo Hội Chui của Công Giáo ở nước Tàu bị bách hại tàn khốc hơn.

Cho nên kêu gọi đấu tranh ôn hòa, bất bạo động với bọn cầm quyền man rợ là mắc mưu kẻ thù, là chấp nhận chết dần chết mòn trong hỏa ngục Đỏ.

Tháng 4 năm 1975, bọn Việt Cộng hoàn thành cuộc xâm lăng Miền Nam, đã đối xử với người đồng chủng rất tàn bạo, rất man rợ. Khi Trung Cộng hoàn thành công cuộc Hán hóa, chúng sẽ đối xử tàn bạo, man rợ đối với chủng tộc Việt gấp vạn lần bọn Việt Cộng. Lúc bấy giờ đồng bào muốn vượt biển, vượt rừng cũng không còn cơ hội nữa. Bởi vì ngoài biển thì bọn Trung Cộng đã chiếm và rừng thì bọn Cao Mên sẽ cáp duồn!

Do đó đồng bào phải xông vào cửa tử thì đồng bào mới có cơ may thoát ra cửa sinh!

Đối với loài thú hoang dã có nguy cơ diệt chủng còn được Hội Bảo Vệ Súc Vật trên thế giới tìm cách bảo tồn. Huống chi 90 triệu người Việt bị bọn Việt Cộng thông đồng với kẻ thù truyền kiếp, đang đổ máu chống lại nạn diệt chủng mà không được nhân loại quan tâm? Vậy tại sao ta không chịu đổ máu để cho dòng máu Lạc Việt trường tồn?

Khi dự Hội nghị APEC ở Việt Nam, Tổng thống Donald J. Trump nhắc đến uy danh Hai Bà Trưng đã nổi lên chống Mã Viện là ngầm gửi cho nhân dân Việt Nam một thông điệp rằng Việt Nam vốn có dòng máu hào hùng, bất khuất chống ngoại xâm trong huyết quản, nếu chấp nhận đổ máu đứng lên thi Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp tay. Tôi tin rằng Tổng thống Donald J. Trump sẽ giữ lời cam kết, vì ông biết rất rõ về giấc mộng bành trướng của Trung Cộng.

Nên nhớ rằng không một quốc gia nào giúp mình nếu mình chấp nhận làm nô lệ!

Phải lấy máu để đòi nợ máu, thưa Đồng Bào!

Không phải vì ở nước ngoài an toàn, nên tôi mạnh dạn xúi giục đồng bào sử dụng bạo lực. Tôi rất ý thức mạng sống của tôi nằm trong tay Việt Cộng, bởi vì chúng có một triệu cách giết tôi mà không để lại dấu vết! Giống như chúng đã cho mật vụ sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh một cách dễ dàng! Tôi chấp bị Việt Cộng giết để gửi đến đồng bào đề nghị này, vì tôi nhận thấy không còn có cách gì khác để đồng bào có thể trứ khử bọn Việt Cộng.

Là tín đồ Phật giáo, mang tinh thần vô úy của Đức Phật, nên tôi không sợ chết vì Đại Nghĩa. Việt Cộng chỉ có thể hủy diệt xác thân tôi, nhưng tinh thần tôi sẽ bất diệt với câu nói uy dũng của Trần Bình Trọng: “Ta thà làm quỷ nước Nam; còn hơn làm vương đất Bắc”.

Kính thưa Đồng Bào Việt Nam,

Mỗi một người Việt Nam hay tự nguyện làm ngọn đuốc để tiêu diệt loài Quỷ Đỏ Trung Cộng, Việt Cộng thì nòi giống Lạc Hồng mới trường tồn!

Bạo lực! Bạo lực! Bạo lực! để cứu nước! Vì không còn con đường nào khác!

Tôi xin hoan nghênh anh chị em DÂN TRỊ ở Nha Trang đã ra tay diệt Trung Cộng! Ước mong sao tổ chức DÂN TRỊ lan khắp mọi miền Đất Nước!

Phải có căm thù mới có động lực đấu tranh! Cuộc đấu tranh này là cuộc đấu tranh cuối cùng để bảo vệ chủng tộc. Nếu đồng bào lùi bước thì sẽ không còn cơ hội nào nữa!

Trân trọng,

Bằng Phong Đặng văn Âu

Thành phố Westminster, Quận Cam, Hoa Kỳ.

Ngày 18 tháng 6 năm 2018.

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.