LÃNH ĐẠO

LÃNH ĐẠO (Bài 057) Những người lãnh đạo giỏi làm cho người ta cảm thấy mình đang ở ngay chính trọng tâm của sự việc, chứ không phải ở ngoài biên. Ai cũng cảm thấy là mình đã đóng góp đáng kể vào sự thành công của tổ chức.  –Warren Read more…

SỢ HÃI

SỢ HÃI (Bài 056) Không sợ hãi có thể là một tính bẩm sinh, nhưng có lẽ quý hơn nữa là lòng can đảm có được nhờ nỗ lực, lòng can đảm đến từ việc vun trồng tập quán từ chối để cho sợ hãi quyết định hành động của mình, Read more…