Orange County, California. USA

Ngày 8/6/2018

 ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Kính Gởi :

Thượng Toạ Thích Quảng Độ.

Hiện là Tăng Thống Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

 

Trân trọng thỉnh cầu Thượng Toạ Thích Quảng Độ giữ đúng lời hứa trước nhân dân Việt Nam qua các giáo chỉ trước đây là: “TRỰC DIỆN ĐỐI ĐẦU VỚI CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỂ GIẢI TRỪ QUỐC NẠN.”

 Quốc nạn đã đến: Đảng Cộng Sản Việt Nam đang bán nước cho Tàu cộng; Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam đang họp để thông qua quyết định của Đảng Cộng Sản Việt Nam thiết lập ba tô giới cho Trung cộng DƯỚI DANH NGHĨA là cho thuê trong thời hạn 99 năm, với quyền chuyển nhượng:

 -ĐẶC KHU KINH TẾ BẮC VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG  NINH

 -ĐẶC KHU BẮC VÂN PHONG TỈNH KHÁNH HÒA

 -ĐẶC KHU PHÚ QUỐC TỈNH KIÊN GIANG

 Đây là ba khu vực quan yếu về mặt kinh tế cũng như chiến lược an ninh quốc phòng. Một điểm hết sức quan trọng khác nữa là, dựa trên Công Ước Liên HIệp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 thì lãnh hải của 3 vùng này sẽ vươn ra 12 hải lý và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) sẽ trải rộng từ đường cơ sở, tức là đường tiếp giáp với lãnh hải 12 hải lý, ra biển Đông thêm 200 hải lý; nghĩa là sở hữu 3 cứ điểm này là sở hữu toàn bộ biển Đông với tất cả những đường giao thương hàng hải quốc tế trị giá trên 5000 tỷ đô, cũng như những tích lượng dầu thô và khí đốt lớn nhất nhì trên thế giới. Với quyền chuyển nhượng, người Tàu sẽ thay nhau cai quản 3 vùng này, không cho người không có quốc tịch Tàu đi vào, qua bốn thế hệ, mỗi thế hệ tính 25 năm, cùng với bao nhiêu là con cháu sinh sôi nảy nở, rồi lần lần bành trướng ra toàn cõi đất nước Việt Nam. Khi người Hán chiếm Tân Cương năm 1949, dân Hán chỉ có 4% mà nay họ đã chiếm tỉ số 60 trên 40 phần trăm.

 Trong một vài ngày sắp đến, đồng bào quốc nội và hải ngoại sẽ phát động một cuộc biểu tình rộng lớn để phản đối hành động bán nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 Vì vậy chúng tôi chân thành thỉnh cầu Thượng Toạ Thích Quảng Độ:

 

  1. Ban hành giáo chỉ kêu gọi Phật giáo đồ Phật giáo Việt Nam tích cực tham gia cùng đồng bào tại quốc nội và hải ngoại vào cuộc biểu tình nói trên,

 

  1. Đích thân minh chứng ngài là một Tăng thống lãnh đạo đầy nghị lực trong tinh thần “Bi, Trí, Dũng” như ngài đã từng kêu gọi Phật giáo đồ trong các lần tranh đấu biểu tình bạo động chống lại các chính phủ Việt Nam Cộng Hoà trước năm 1975, bằng cách:

 

  1. Đích thân hướng dẫn đoàn biểu tình của Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đến ngay tại Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam tại Hà Nội, kêu gọi Phật giáo đồ xuống đường, biểu tình, tuyệt thực, phản đối Đảng Cộng Sản Việt Nam bán nước, và

 

  1. Hy sinh chính bản thân vô thường của Thượng Toạ Quảng Độ cho chính nghĩa quốc gia bằng cách tự thiêu để cúng dường hương hồn Thượng Toạ Thích Quảng Đức.

 Sự hy sinh của ngài chính là con đường giải thoát của dân tộc vậy.

 

 Trân trọng,

 Đại diện Ủy Ban Truy Tố Tội Ác

Đảng Cộng Sản Việt Nam

Phật Tử LIÊN THÀNH

Pháp danh Nguyên Tịnh

 

P.O.BOX 6147

FULLERTON, CA. 92834. USA

PHONE: 626-257-1057

EMAIL: ubtttadcsvn68@gmai.com                             

WEBSITE : www.uybantruyto.com

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.