THOẢ ƯỚC 2008 GIỮA CHÍNH PHỦ HOA KỲ VÀ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VỀ VẤN ĐỀ TRỤC XUẤT DI DÂN VIỆT NAM

THOẢ ƯỚC 2008 GIỮA CHÍNH PHỦ HOA KỲ VÀ CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VỀ VẤN ĐỀ TRỤC XUẤT DI DÂN VIỆT NAM Kính gửi quý đồng bào người Việt hải ngoại: Đính kèm theo bức thư này là bản Thoả ước 2008 giữa Chính phủ Mỹ và Chính phủ Việt Read more…