ỦY BAN TRUY TỐ TỘI ÁC ĐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM

  TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG

P.O.BOX 6147

FULLERTON,CA. 92834. USA

Kính gởi:

Đồng Bào Quốc Nội, Hải Ngoại.

Quý Chiến Hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Quý Chiến Hữu Cảnh sát Quốc Gia VNCH

Trung Tâm Điều Hợp Trung Ương, Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam được sự đồng ý của Nhạc Sĩ Trúc Hồ: 

Chúng tôi xin gởi đến Đồng Bào Quốc Nội, Quý Chiến Hữu tại Quốc Nội và Hải Ngoại bản nhạc của Nhạc Sĩ Trúc Hồ vừa sáng tác cho Phong Trào Tranh Đấu Tại Hồng Kông:

                                                                

       HONG KONG’S “SEA OF BLACK”

 

XIN ĐỒNG BÀO VÀ QUÝ CHIẾN HỮU QUỐC NỘI PHỔ BIẾN RỘNG RÃI TRONG QUỐC NỘI

TRUNG TÂM TRƯỞNG TRUNG TÂM ĐIỀU HỢP TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN PHÚC LIÊN THÀNH

 Orange County, California. 

USA Ngày 10/7/2019

Hong Kong’s Sea of Black (Download link)

https://www.dropbox.com/s/f8ld9a968jdex0i/SEA%20OF%20BLACK%20Final.mp4?dl=0

ReplyReply allForward

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.