NHỮNG TÁC VỤ TÂM Lí

NHỮNG TÁC VỤ TÂM Lí (Bài 030)   Ngòi bút mạnh hơn lưỡi kiếm.  –Edward George Bá Tước Lytton Bulwer-Lytton (1803-1873) Robert L. Helvey Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Tác vụ tâm lí (PSYOPS) là phần quan trọng nhất của một cuộc đấu tranh bất bạo động Read more…