BẢN TRƯỜNG CA THỨ BẢY

BẢN TRƯỜNG CA THỨ BẢY(Gởi người anh em bên kia giới tuyến) Gió thu lạnh, từng lá vàng run rẩyCây trơ cành buồn bã hứng trời sươngTôi viết tiếp bản trường ca thứ bảyChút lòng người vong quốc gởi quê hương !  *Một quê hương bên kia bờ đại hảiNửa Read more…