TÀI LIỆU VỀ ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG

Lời của dịch giả: Quý độc giả nên xem phần này trước khi mở những tài liệu về Đấu Tranh Bất Bạo Động của GSTS Gene Sharp.

Gene Sharp, T.S. Triết (DH Oxford), Học Giả Cao Cấp tại Viện Albert Einstein tại Boston, Massachusetts. Ông lấy bằng Cử Nhân và Cao Học tại Đại Học Ohio State, và bằng Tiến Sĩ Triết về lý thuyết chính trị tại Đại Học Oxford. Ông cũng là Giáo Sư Thực Thụ đã Hưu Trí về Khoa Học Chính Trị của Đại Học Massachusetts Darthmouth. Trong gần suốt ba mươi năm ông giữ một chức vụ nghiên cứu tại Trung Tâm Quốc Tế Vụ của Đại Học Harvard. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách, gồm có The Politics of Nonviolent Action [Chính Trị của Đấu Tranh Bất Bạo Động] (1973), Gandhi As a Political Strategist [Gandhi như là một Chiến Lược Gia Chính Trị] (1979), Social Power and Political Freedom [Sức Mạnh Xã Hội và Tự Do Chính Trị] (1980), Making Europe Unconquerable [Làm Cho Âu Châu Không Thể Bị Chinh Phục Được] (1985), Civilian-based Defense [Phòng Vệ Dựa Trên Căn Bản Dân Sự] (1990), và From Dictatorship to Democracy [Từ Độc Tài Đến Dân Chủ] (1993 và 2002). Một cuốn sách chính yếu đang được soạn thảo (2003) là cuốn Waging Nonviolent Struggle: Twentieth Century Practice and Twenty-First Century Potential [Tiến Hành Đấu Tranh Bất Bạo Động: Thực Hành của Thề K Thứ Hai Mươi và Tiềm Năng của Thế K Hai Mươi Mốt]. Các tác phẩm của ông đã được xuất bản bằng trên ba mươi ngôn ngữ.

GSTS. Gene Sharp cũng có nhiều kinh nghiệm huấn luyện ở tại nhiều quốc gia Đông Âu và Á châu về kỹthuật Đấu Tranh Bất Bạo Động.

Tám tài liệu đính kèm là kết quả chắt lọc của nhiều cuốn sách mà ông đã viết và của nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện nhằm mục đích tạo cơ hội cho những người muốn tìm cách lật đổ những nền độc tài dưới bất cứ hình thái nào có thể thủ đắc được những kiến thức và kỹ năng cần cho việc tổ chức và thực thi Đấu Tranh Bất Bạo Động như là một phương tiện lật đổ độc tài hữu hiệu nhất.

Theo đề nghị của GSTS Gene Sharp, tài liệu cần đọc trước tiên là cuốn Tự Giải Phóng. Cuốn sách này là một cẩm nang ngắn gọn nói về Đấu Tranh Bất Bạo Động một cách tổng quát và sẽ hướng dẫn độc giả đọc bảy tài liệu kia theo một trình tự nhất định. Theo GSTS Gene Sharp, với nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện của ông, thì trình tự này – với số trang được liệt kê rõ ràng trong cuốn Tự Giải Phóng — sẽ hữu hiệu nhất trong việc cung cấp các kiến thức và kỹ năng về Đấu Tranh Bất Bạo Động cho người đọc.

    Ông mất ngày 28 tháng 1, năm 2018 (đúng 1 tuần trước khi 90 tuổi).

Nguyễn văn Thái, Ph.D.

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.