PHONG TRÀO CHỐNG THAM NHŨNG CỦA LINH MỤC TRẦN HỮU THANH, THƯỢNG NGHỊ SĨ HOÀNG XUÂN TỬU ,DÂN BIỂU NGUYỄN VĂN KIM BIỂU TÌNH TẠI HUẾ.

LINH MỤC THẦN HỮU THANH, THƯỢNG NGHỊ SĨ HOÀNG XUÂN TỬU, DÂN BIỂU NGUYỄN VĂN KIM BIỂU TÌNH TẠI HUẾ Linh Mục Trần Hữu Thanh quê tại Phúc Lộc, Quận Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị. Ông sinh ngày 8 tháng 8 năm 1915, mất ngày 24 tháng 10 năm 2007. Read more…

VIẾT VỀ MỘT NHÂN VIÊN CIA CỐ VẤN CHO LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐẶC BIỆT BỘ CHỈ HUY CẢNH SÁT qUỐC gIA tHỪA THIÊN-HUẾ

 VIẾT VÊ MỘT NHÂN VIÊN CIA CỐ VẤN CHO LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐẶC BIỆT BỘ CHỈ HUY CẢNH SÁT QUỐC GIA THƯA THIÊN-HUẾ.       2:30 chiều ngày mồng một Tết: Huế vẫn bình yên… Phái bộ Hoa Kỳ Cố vấn cho Cảnh Sát Đặc biệt gọi máy mời Read more…