NHỮNG BƯỚC TRONG VIỆC THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC CHO NHỮNG CUỘC ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG CHỐNG CÁC CHẾ ĐỘ ĐÀN ÁP

NHỮNG BƯỚC TRONG VIỆC THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC CHO NHỮNG CUỘC ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG CHỐNG CÁC CHẾ ĐỘ ĐÀN ÁP (Bài 012) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Đấu tranh bất bạo động là một kĩ thuật điều động những cuộc xung đột Read more…

Ba Loại Kiến thức

Ba Loại Kiến thức (Bài 005) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. 1. Kiến thức về hoàn cảnh của cuộc xung đột, về đối thủ, và về xã hội     Những người đang sống dưới nền cai trị độc tài hoặc những hình thái áp bức khác Read more…