Uncategorized

THƯ CỦA LIÊN THÀNH, TÁC GIẢ TÁC PHẨM  “TRẬN CHIẾN TINH BÁO, PHẢN TÌNH TÌNH BÁO GIỮA VNCH / C.I.A VÀ TÌNH BÁO CỘNG SẢN HÀ NỘI.” GỞI: HAI TRUNG TƯỚNG TÌNH BÁO THUỘC TỔNG CỤC 2 TÌNH BÁO CỘNG SẢN VIỆT NAM, PHẠM NGỌC HÙNG VÀ NGUYỄN CHÍ VỊNH.

Orange County, California. USA. Ngày 15 tháng 6 năm 2017 THƯ CỦA LIÊN THÀNH, TÁC GIẢ TÁC PHẨM  “TRẬN CHIẾN TINH BÁO, PHẢN TÌNH TÌNH BÁO GIỮA VNCH / C.I.A VÀ TÌNH BÁO CỘNG SẢN HÀ NỘI.” Nơi Read more…

By Liên Thành, ago