NỮ TÌNH BÁO VIÊN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐẶC BIỆT THỪA THIÊN-HUẾVỊ QUỐC VONG THÂN DƯỚI LÀN BOM TRÃI THẢM CỦA PHÁO ĐÀO BAY B-52.

NỮ TÌNH BÁO VIÊN CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT ĐẶC BIỆT THỪA THIÊN-HUẾVỊ QUỐC VONG THÂN DƯỚI LÀN BOM TRÃI THẢM CỦA PHÁO ĐÀO BAY B-52. TRÍCH TRẬN CHIẾN TÌNH BÁO, PHẢN TÌNH BÁO GIỮA VIỆT NAM CỘNG HÒA/CIA VÀ TỔNG CỤC TÌNH BÁO CỘNG SẢN HÀ NỘI 1955-1975. [TRANG Read more…

THƯ CỦA LIÊN THÀNH, TÁC GIẢ TÁC PHẨM  “TRẬN CHIẾN TINH BÁO, PHẢN TÌNH TÌNH BÁO GIỮA VNCH / C.I.A VÀ TÌNH BÁO CỘNG SẢN HÀ NỘI.” GỞI: HAI TRUNG TƯỚNG TÌNH BÁO THUỘC TỔNG CỤC 2 TÌNH BÁO CỘNG SẢN VIỆT NAM, PHẠM NGỌC HÙNG VÀ NGUYỄN CHÍ VỊNH.

Orange County, California. USA. Ngày 15 tháng 6 năm 2017 THƯ CỦA LIÊN THÀNH, TÁC GIẢ TÁC PHẨM  “TRẬN CHIẾN TINH BÁO, PHẢN TÌNH TÌNH BÁO GIỮA VNCH / C.I.A VÀ TÌNH BÁO CỘNG SẢN HÀ NỘI.” Nơi gởi: Liên Thành P.O.BOX 6147 Fullerton, Ca. 92834  USA. Cell Ph: 626-257-1057 Email: ubtttadcsvn68@gmail.com, nguyenphuclt1966@gmail.com Nơi nhận: Read more…

ĐẠI ĐỨC THÍCH CHƠN THỂ TỰ THIÊU CÚNG NHƯỜNG “ĐẠO PHÁP LÂM NGUY” LỄ PHẬT ĐẢNG THÁNG 4/1971.

ĐẠI ĐỨC THÍCH CHƠN THỂ TỰ THIÊU CÚNG NHƯỜNG “ĐẠO PHÁP LÂM NGUY” LỄ PHẬT ĐẢNG THÁNG 4/1971. LIÊN THÀNH Hằng năm ngày rằm tháng tư, ngày Đức Phật Đản Sinh, là lễ hội lớn không những đối với Phật giáo đồ mà hầu như đối với đại đa số Read more…