TUÂN PHỤC

TUÂN PHỤC (Bài 026) Con người sinh ra tự do, và đâu đâu con người cũng bị gông cùm. –Jean Jacques Rousseau, Khế Ước Xã Hội, Tập 1, Chương 1 Robert L.Helvey Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Trong một nỗ lực nhằm phản hồi những nhận định Read more…

PHÂN HUỶ ĐỘC TÀI

PHÂN HUỶ ĐỘC TÀI (Bài 022) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Hiệu quả dồn dập của những chiến dịch thách thức chính trị được điều hành một cách tốt đẹp và thành công sẽ tăng sức mạnh cho phong trào đối kháng, xây Read more…