Bài Viết Posts

CÁC CÂN NHẮC VỀ VIỆC LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CÁC CÂN NHẮC VỀ VIỆC LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG (Bài 029)   Một nguyên tắc căn bản là không bao giờ ở thế hoàn toàn thụ động. —Carl von Clausewitz, Về Chiến Tranh   Robert L. Helvey Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Những công việc khác nhau […]

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (Bài 028) Giải pháp cho một vấn đề không thể lẩn khuất đi đâu được một khi mô hình nghiên cứu tham mưu được sử dụng   –Saw Yo Shu, Hiệp Hội Quốc Gia Karen, khi được hỏi tại sao ông ủng hộ việc dạy cách […]

CÁC PHƯƠNG THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG

  CÁC PHƯƠNG THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG (Bài 027)   …tất cả điều mà tôi khẳng định là mọi thử nghiệm của tôi đều làm đậm nét niềm tin của tôi vào bất bạo động như là lực lượng mạnh nhất có sẵn cho nhân […]

TUÂN PHỤC

TUÂN PHỤC (Bài 026) Con người sinh ra tự do, và đâu đâu con người cũng bị gông cùm. –Jean Jacques Rousseau, Khế Ước Xã Hội, Tập 1, Chương 1 Robert L.Helvey Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Trong một nỗ lực nhằm phản hồi những nhận định […]

NHỮNG CỘT TRỤ CHỐNG ĐỠ

NHỮNG CỘT TRỤ CHỐNG ĐỠ (Bài 025) Delidah nói với Samson: “Nói cho em biết đi, em cầu xin anh, sức mạnh của anh nằm ở chỗ nào, và chỗ yếu nhất anh có thể bị đánh là ở đâu.” –Các Quan Toà, 16:6 Robert L. Helvey Chuyển ngữ: Tiểu […]