Bài Viết Posts

Thực tế về Quan hệ Vợ Chồng Vùng Thôn quê

Thực tế về Quan hệ Vợ Chồng Vùng Thôn quê   Trong một bài trước, bài “Quan niệm của Người Đàn bà Dân dã về Quan hệ Vợ Chồng”, chúng tôi có đề cập đến những giá trị nhân bản mà người đàn bà dân dã mang lại như tình […]

Quan niệm của Người Đàn bà Dân dã về Quan hệ Vợ Chồng

Quan niệm của Người Đàn bà Dân dã về Quan hệ Vợ Chồng   Quan niệm về quan hệ vợ chồng của những người đàn bà thuộc gia đình giàu có, quý tộc, hay quan trường trong thời nhà Nguyễn (1802-1945) lệ thuộc nặng nề vào sự giáo huấn của […]

Lòng Yêu Nước Như Được Phản Ánh qua Văn học Dân gian Bài II

Lòng Yêu Nước Như Được Phản Ánh qua Văn học Dân gian Bài II   Trong bài trước chúng tôi đã nêu lên danh tính các anh hùng và phong trào lãnh đạo những cuộc nổi dậy chống Tàu, Pháp, Nhật xâm lược. Chúng tôi cũng đặt những câu hỏi: […]

Lòng Yêu Nước Như được Phản Ánh qua Văn học Dân Gian

Lòng Yêu Nước Như được Phản Ánh qua Văn học Dân Gian   Cụm từ “Yêu Nước” hay “Ái Quốc” được sử dụng khá thường xuyên trong bối cảnh văn hoá Việt. Tuy nhiên, hình như chưa hề có một sự đồng thuận chính thức nào về ý nghĩa của […]