Bài Viết Posts

ÁP DỤNG THÁCH THỨC CHÍNH TRỊ

ÁP DỤNG THÁCH THỨC CHÍNH TRỊ (Bài 021)   Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Trong những hoàn cảnh mà dân chúng cảm thấy bất lực và sợ hãi, thì điều quan trọng là những công tác tiên khởi dành cho công chúng phải là những […]

THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC

THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC (Bài 020) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.     Để gia tăng cơ hội thành công, các nhà lãnh đạo đối kháng cần phải soạn thảo một kế hoạch đấu tranh toàn bộ có khả năng tăng sức mạnh cho người dân […]

NHU CẦU THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC

  NHU CẦU THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC (Bài 019) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Các chiến dịch chống lại những nền độc tài có thể bắt đầu bằng nhiều cách. Trong quá khứ những cuộc đấu tranh này hầu như luôn luôn không […]

SỬ DỤNG SỨC MẠNH

  SỬ DỤNG SỨC MẠNH (Bài 018) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.     Trong Bài 017 chúng tôi đã có ghi chú là đối kháng quân sự chống lại những nền độc tài không đánh chúng ở chỗ mà chúng yếu nhất, mà là nơi […]

ĐỘC TÀI CÓ NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM

ĐỘC TÀI CÓ NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM (Bài 017) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Những nền độc tài thường có vẻ vững như bàn thạch. Các cơ quan tình báo, cảnh sát, các lực lượng quân đội, các nhà tù, những trại tập trung, […]

SỨC MẠNH TỪ ĐÂU ĐẾN?

SỨC MẠNH TỪ ĐÂU ĐẾN? (Bài 016) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.    Đạt được một xã hội vừa có tự do vừa có hoà bình dĩ nhiên không phải là một công việc đơn giản. Điều này đòi hỏi nhiều kĩ năng chiến lược, […]