Bài Viết Posts

Ý nghĩa của Công bằng trong Văn hoá của Người Bình dân Việt Nam

Ý nghĩa của Công bằng trong Văn hoá của Người Bình dân Việt Nam       Trước khi nói đến ý nghĩa của “công bằng” hay “công bình”, chúng ta cũng nên duyệt lại xem chúng ta có cùng hiểu từ này giống nhau hay không. Một ý niệm khác […]

Chữ Tín trong Tương Tác Xã hội

Chữ Tín trong Tương Tác Xã hội       Đa số người Việt hẳn đã biết rõ hoặc ít nhất đã có nghe qua “ngũ thường ”. “Ngũ” là 5, “thường” là hằng có, năm điều hằng có trong cuộc đời. Đó là : “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín”. Nho […]

GIẢI THOÁT KHỎI ÁCH NÔ LỆ CỦA GIẶC TÀU

GIẢI THOÁT KHỎI ÁCH NÔ LỆ CỦA GIẶC TÀU       Người Việt quốc gia tại hải ngoại cũng như trong nước đã từng tranh đấu cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam suốt 47 năm nay bằng cách tỏ thái độ phản đối chính thể độc đảng, độc […]