Bài Viết Posts

THANG TƯ ĐEN VIẾT CHO NGƯỜI YÊU DẤU

THÁNG TƯ ĐEN,VIẾT CHO NGƯỜI YÊU DẤUThương mên về quê hương Việt Nam trong Tháng Tư Đen. * Có một buổi xuân vàng, em, mắt ướtLặng nhìn anh như muốn nói ngàn câuAnh, lính trẻ, hồn nhiên, chưa hiểu đượcNỗi ưu tư trong ánh mắt em sầu * Rồi năm […]

Tôn giáo trong Cách Nhìn của Người Bình Dân Việt Nam

Tôn giáo trong Cách Nhìn của Người Bình Dân Việt Nam Tiểu Thạch Nguyễn văn Thái, Ph.D. Philadelphia, Ngày 21 tháng 1 năm 2019   Tìm hiểu những giá trị nào do tôn giáo đem lại ở những nước Tây phương tương đối đơn giản và dễ hiểu hơn là thực […]

Tôn giáo trong Cách Nhìn của Người Bình Dân Việt Nam

Tôn giáo trong Cách Nhìn của Người Bình Dân Việt Nam Tiểu Thạch Nguyễn văn Thái, Ph.D. Philadelphia, Ngày 21 tháng 1 năm 2019 Tìm hiểu những giá trị nào do tôn giáo đem lại ở những nước Tây phương tương đối đơn giản và dễ hiểu hơn là thực hiện […]

MÙA ĐÔNG NAM CALI NHỚ VỀ TẾT MẬU THÂN 1968

Kính gởi: Đồng bào Quôc Nôi và Hải Ngoại Quý Chiến Hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Quý Chiến Hữu Cảnh sát Quốc Gia VNCH Orange County, California.  USA Ngày 13/1/2018 Thưa quý Vị, Năm nay Tết lại đến vào ngày 5 tháng 2 năm 2019 Dương Lịch. Để tưởng […]

CHỮ HIẾU TRONG VĂN HOÁ DÂN GIAN CỦA DÂN TỘC, Phần IV

CHỮ HIẾU TRONG VĂN HOÁ DÂN GIAN CỦA DÂN TỘC, Phần IV     Tiểu Thạch Nguyễn văn Thái Philadelphia, ngày 2 tháng 1, 2019     IV. TỔNG KẾT   Hiếu đạo qua lối sống của người Việt không phải là sự phản ánh của một công thức khô cằn […]

CHỮ HIẾU TRONG VĂN HOÁ DÂN GIAN CỦA DÂN TỘC, Phần III

CHỮ HIẾU TRONG VĂN HOÁ DÂN GIAN CỦA DÂN TỘC, Phần III     Tiểu Thạch Nguyễn văn Thái Philadelphia, ngày 20 tháng 12, 2018             III. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA LÝ THUYẾT KHỔNG GIÁO VÀ THỰC HÀNH TRONG DÂN GIAN NHƯ LÀ MỘT KHẲNG ĐỊNH […]