Bài Viết Posts

LÍ THUYẾT VỀ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ

LÍ THUYẾT VỀ QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ (Bài 024) Quyền lực chính trị là tổng hợp những phương tiện, những ảnh hưởng, và những áp lực – bao gồm uy quyền, các tưởng thưởng, và các chế tài – sẵn có để đạt những mục tiêu của kẻ nắm quyền […]

NỀN TẢNG CHO MỘT NỀN DÂN CHỦ LÂU BỀN

NỀN TẢNG CHO MỘT NỀN DÂN CHỦ LÂU BỀN (Bài 023) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Sự phân huỷ của một nền độc tài dĩ nhiên là lí do để vui mừng lớn. Những người đã từng đau khổ quá lâu và đã […]

PHÂN HUỶ ĐỘC TÀI

PHÂN HUỶ ĐỘC TÀI (Bài 022) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Hiệu quả dồn dập của những chiến dịch thách thức chính trị được điều hành một cách tốt đẹp và thành công sẽ tăng sức mạnh cho phong trào đối kháng, xây […]

ÁP DỤNG THÁCH THỨC CHÍNH TRỊ

ÁP DỤNG THÁCH THỨC CHÍNH TRỊ (Bài 021)   Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Trong những hoàn cảnh mà dân chúng cảm thấy bất lực và sợ hãi, thì điều quan trọng là những công tác tiên khởi dành cho công chúng phải là những […]

THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC

THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC (Bài 020) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.     Để gia tăng cơ hội thành công, các nhà lãnh đạo đối kháng cần phải soạn thảo một kế hoạch đấu tranh toàn bộ có khả năng tăng sức mạnh cho người dân […]

NHU CẦU THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC

  NHU CẦU THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC (Bài 019) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Các chiến dịch chống lại những nền độc tài có thể bắt đầu bằng nhiều cách. Trong quá khứ những cuộc đấu tranh này hầu như luôn luôn không […]