Bài Viết Posts

CHỐNG ĐẢO CHÁNH (II)

Chống Đảo Chánh (II) (Bài 064)   Gene Sharp & Bruce Jenkins Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Phòng vệ chống đảo chánh Chú ý đến cách đảo chánh vận hành như thế nào và làm sao để đánh bại đảo chánh sẽ dạy cho chúng ta rất nhiều. […]

CHỐNG ĐẢO CHÁNH (I)

Chống Đảo Chánh (I) (Bài 063) Gene Sharp & Bruce Jenkins Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Những người ủng hộ dân chủ chính trị, nhân quyền, và công lý xã hội có đủ lý do chính đáng để lo lắng về đảo chánh. Những vụ cướp chớp nhoáng guồng máy […]

THIẾT LẬP MỘT ĐẠI CHIẾN LƯỢC

Thiết lập một đại chiến lược (Bài 062) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.      Việc cân nhắc các vấn đề tranh chấp và những lợi thế sẵn có của những người có thể sẽ đối kháng cần phải hướng dẫn sự khai triển những đặc […]

TUYỂN CHỌN NHỮNG NGƯỜI SOẠN THẢO CHIẾN LƯỢC

Tuyển chọn những người soạn thảo chiến lược (Bài 061) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Vào một lúc nào đó trong khi đang chiêm nghiệm một cuộc đấu tranh nhằm chấm dứt áp bức thì những người có trách nhiệm soạn thảo một đề cương đại […]

THAM VẤN VÀ HUẤN LUYỆN

THAM VẤN VÀ HUẤN LUYỆN (Bài 060) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Một thực tế đáng tiếc là sự lưu tâm đeo đuổi đấu tranh bất bạo động như là một hình thức thay thế cho đấu tranh vũ trang rất thường xảy ra sau […]

TÁC ĐỘNG KHÁN THÍNH GIẢ QUỐC NGOẠI

TÁC ĐỘNG KHÁN THÍNH GIẢ QUỐC NGOẠI (Bài 059) Một nhà tuyên truyền là một chuyên viên bán thái độ và ý kiến. –Hans Speier, kinh tế gia, nhà xã hội học và khoa học gia về chính trị Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Mặc dù […]