Bài Viết Posts

SỬ DỤNG SỨC MẠNH

  SỬ DỤNG SỨC MẠNH (Bài 018) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.     Trong Bài 017 chúng tôi đã có ghi chú là đối kháng quân sự chống lại những nền độc tài không đánh chúng ở chỗ mà chúng yếu nhất, mà là nơi […]

ĐỘC TÀI CÓ NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM

ĐỘC TÀI CÓ NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM (Bài 017) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Những nền độc tài thường có vẻ vững như bàn thạch. Các cơ quan tình báo, cảnh sát, các lực lượng quân đội, các nhà tù, những trại tập trung, […]

SỨC MẠNH TỪ ĐÂU ĐẾN?

SỨC MẠNH TỪ ĐÂU ĐẾN? (Bài 016) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.    Đạt được một xã hội vừa có tự do vừa có hoà bình dĩ nhiên không phải là một công việc đơn giản. Điều này đòi hỏi nhiều kĩ năng chiến lược, […]

NHỮNG NGUY HIỂM CỦA THƯƠNG THẢO

NHỮNG NGUY HIỂM CỦA THƯƠNG THẢO (Bài 015) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Khi đối diện với những vấn đề nghiêm trọng trong việc chạm trán với một nền độc tài (như đã duyệt qua trước đây), một số người có thể quay […]

ĐỐI DIỆN VỚI CÁC NỀN ĐỘC TÀI MỘT CÁCH THỰC TẾ

ĐỐI DIỆN VỚI CÁC NỀN ĐỘC TÀI MỘT CÁCH THỰC TẾ (Bài 014) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.       Trong những năm vừa qua nhiều nền độc tài – có nguồn gốc từ quốc nội cũng như quốc ngoại – đã sụp đổ hay […]

DANH MỤC CÁC TỪ QUAN TRỌNG TRONG ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG

DANH MỤC CÁC TỪ QUAN TRỌNG TRONG ĐẤU TRANH BẤT BẠO ĐỘNG (Bài 013) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Dịch giả: Tài liệu về ĐTBBĐ của GSTS Gene Sharp bao gồm nhiều từ kĩ thuật chuyên biệt nên danh mục sau đây cung ứng cho […]