Bài Viết Posts

MÙA ĐÔNG NAM CALI NHỚ VỀ TẾT MẬU THÂN 1968

Kính gởi: Đồng bào Quôc Nôi và Hải Ngoại Quý Chiến Hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Quý Chiến Hữu Cảnh sát Quốc Gia VNCH Orange County, California.  USA Ngày 13/1/2018 Thưa quý Vị, Năm nay Tết lại đến vào ngày 5 tháng 2 năm 2019 Dương Lịch. Để tưởng […]

CHỮ HIẾU TRONG VĂN HOÁ DÂN GIAN CỦA DÂN TỘC, Phần IV

CHỮ HIẾU TRONG VĂN HOÁ DÂN GIAN CỦA DÂN TỘC, Phần IV     Tiểu Thạch Nguyễn văn Thái Philadelphia, ngày 2 tháng 1, 2019     IV. TỔNG KẾT   Hiếu đạo qua lối sống của người Việt không phải là sự phản ánh của một công thức khô cằn […]

CHỮ HIẾU TRONG VĂN HOÁ DÂN GIAN CỦA DÂN TỘC, Phần III

CHỮ HIẾU TRONG VĂN HOÁ DÂN GIAN CỦA DÂN TỘC, Phần III     Tiểu Thạch Nguyễn văn Thái Philadelphia, ngày 20 tháng 12, 2018             III. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA LÝ THUYẾT KHỔNG GIÁO VÀ THỰC HÀNH TRONG DÂN GIAN NHƯ LÀ MỘT KHẲNG ĐỊNH […]

CHỮ HIẾU TRONG VĂN HOÁ DÂN GIAN CỦA DÂN TỘC, Phần II

CHỮ HIẾU TRONG VĂN HOÁ DÂN GIAN CỦA DÂN TỘC, Phần II   Tiểu Thạch Nguyễn văn Thái Philadelphia, ngày 18, tháng  12, 2018     II.  LÝ DO CỦA HIẾU ĐẠO Chúng ta vừa tìm hiểu ý nghĩa của hiếu đạo là gì và người Việt đã thi hành hiếu […]

CHỮ HIẾU TRONG VĂN HOÁ DÂN GIAN CỦA DÂN TỘC

CHỮ HIẾU TRONG VĂN HOÁ DÂN GIAN CỦA DÂN TỘC   Tiểu Thạch Nguyễn văn Thái Ý NGHĨA CỦA HIẾU ĐẠO Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé có một lịch sử trên bốn ngàn năm kể cả giai đoạn huyền sử, nằm sát bên cạnh một Trung Hoa vĩ […]