Bài Viết Posts

Tăng Cường Khả Năng Của Quần Chúng (II)

Tăng Cường Khả Năng Của Quần Chúng (II) (Bài 054) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Những Đòi Hỏi Của Giải Phóng Lâu Bền      “[B]ạo lực có thể đánh đổ một hay nhiều nhà cai trị xấu,” Gandhi viết, “nhưng…nhiều nhà cai trị khác sẽ […]

Tăng Khả Năng Của Quần Chúng (I)

  Tăng Khả Năng Của Quần Chúng (I) ( Bài 053) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Nhu Cầu Của Con Người Và Sự Phân Phối Quyền Lực     Mọi người trong xã hội chúng taa đều không tham gia nhiều vào những quyết định và hành […]

ĐI TÌM NHỮNG PHƯƠNG CÁCH KIỀM CHẾ CHÍNH QUYỀN (III)

ĐI TÌM NHỮNG PHƯƠNG CÁCH KIỀM CHẾ CHÍNH QUYỀN (III) (Bài 052) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Chỉ Thay Đổi Các Nhà Cai Trị Cũng Không Đủ Để Thiết Lập Được Kiểm Soát Lâu Bền       Bây giờ thì hẳn đã phải rõ ràng […]

ĐI TÌM NHỮNG PHƯƠNG CÁCH KIỀM CHẾ CHÍNH QUYỀN (II)

ĐI TÌM NHỮNG PHƯƠNG CÁCH KIỀM CHẾ CHÍNH QUYỀN (II) (Bài 051) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Phá Huỷ Những “Tụ Điểm” Quyền Lực Có Thể Hỗ Trợ Chuyên Chế Không có những nhóm xã hội và những tổ chức quan trọng nắm quyền lực […]

ĐI TÌM NHỮNG PHƯƠNG CÁCH KIỀM CHẾ CHÍNH QUYỀN (I)

ĐI TÌM NHỮNG PHƯƠNG CÁCH KIỀM CHẾ CHÍNH QUYỀN (I) (Bài 050) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Một trong những vấn đề tổng quát khẩn trương nhất về chính trị ngày nay là làm thế nào để kiềm chế những hành động của các chính […]

Đòi Hỏi Cần Phải Có Gì Để Bứt Gốc Áp Bức

Đòi Hỏi Cần Phải Có Gì Để Bứt Gốc Áp Bức (Bài 049) Những Vấn Đề Chiến Lược Của Phong Trào Đối Kháng Nam Phi     Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Làm thế nào để nhổ tận gốc áp bức một cách hữu […]