Bài Viết Posts

CHỮ HIẾU TRONG VĂN HOÁ DÂN GIAN CỦA DÂN TỘC, Phần II

CHỮ HIẾU TRONG VĂN HOÁ DÂN GIAN CỦA DÂN TỘC, Phần II   Tiểu Thạch Nguyễn văn Thái Philadelphia, ngày 18, tháng  12, 2018     II.  LÝ DO CỦA HIẾU ĐẠO Chúng ta vừa tìm hiểu ý nghĩa của hiếu đạo là gì và người Việt đã thi hành hiếu […]

CHỮ HIẾU TRONG VĂN HOÁ DÂN GIAN CỦA DÂN TỘC

CHỮ HIẾU TRONG VĂN HOÁ DÂN GIAN CỦA DÂN TỘC   Tiểu Thạch Nguyễn văn Thái Ý NGHĨA CỦA HIẾU ĐẠO Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé có một lịch sử trên bốn ngàn năm kể cả giai đoạn huyền sử, nằm sát bên cạnh một Trung Hoa vĩ […]

NHÌN VƯỢT QUÁ HIỆN TƯỢNG HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

Nhìn Vượt Quá Hiện Tượng Hoàng Phủ Ngọc Tường   Hoàng Phủ Ngọc Tường    Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. (Bài này được tác giả phỏng dịch sang tiếng Anh đính kèm sau đây để các bạn trẻ có thể theo dõi).   Mới đây vào ngày 22 tháng Hai, […]

VẤN NẠN HỒ CHÍ MINH LÀ MỘT HAY HAI NHÂN VẬT KHÁC NHAU

Vấn Nạn Hồ Chí Minh Là Một hay Hai Nhân Vật Khác Nhau     Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Trong bài “Chung Quanh Nghi Vấn Hồ Chí Minh Chết năm 1932”, chúng tôi có nói là mặc dù có nhiều dữ kiện lịch sử hỗ trợ lập […]

CHUNG QUANH NGHI VẤN HỒ CHÍ MINH CHẾT NĂM 1932

Chung Quanh Nghi Vấn Hồ Chí Minh Chết năm 1932   Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Hoàng Trù (tên Nôm là làng Chùa), xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và […]