Bài Viết

Posts

DIỄN TIẾN CUỘC THẢM SÁT Ở GIAI ĐOẠN HAI

DIỄN TIẾN CUỘC THẢM SÁT Ở GIAI ĐOẠN II             Ai ra lệnh Tàn Sát? Hồ Chí Minh và Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam   Ai Thi Hành? Thiếu Tướng Lê Chưởng, Read more…

HUẾ ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN CÓ THẬT

HUẾ – ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN CÓ THẬT Hai giờ 33 phút sáng ngày mùng hai Tết Mậu Thân 1968 là giờ khởi đầu của 624 giờ đau thương kinh hoàng của cuộc tàn sát Read more…

HUẾ NHỮNG GIỜ PHÚT BÌNH YÊN CUỐI CÙNG

NHỮNG GIỜ PHÚT BÌNH YÊN CUỐI CÙNG . giờ chiều ngày mồng một Tết Mậu Thân 1968, Huế vẫn bình yên, tôi họp với anh Nguyễn Văn Xuân, trưởng ban Hoạt Vụ, sau này đổi Read more…