Bài Viết Posts

Đám Thổ Tả Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Phối Hợp Với Thành Ủy Việt Cọng Huế Phá Hoại Cuộc Bầu Cử Nhiệm Kỳ Ii Tổng Thống Vnch Vào Năm 1971

(Trích Biến Động Miền Ttrung của tác giả Liên Thành) Tình hình chính trị lại sôi động trở lại, Hoàng Kim Loan và Phật giáo Ấn Quang tại Huế dùng sinh viên, học sinh và tín đồ Phật Giáo phát động một vụ biến động mới tại Huế:  Chống bầu […]