Bài Viết Posts

SỢ HÃI

SỢ HÃI (Bài 056) Không sợ hãi có thể là một tính bẩm sinh, nhưng có lẽ quý hơn nữa là lòng can đảm có được nhờ nỗ lực, lòng can đảm đến từ việc vun trồng tập quán từ chối để cho sợ hãi quyết định hành động của […]

Tăng Cường Khả Năng Của Quần Chúng (III)

Tăng Cường Khả Năng Của Quần Chúng (III) (Bài 055) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Đảo Ngược Chiều Hướng     Những chính sách hiện tại nhằm giải quyết những vấn đề trọng đại của chúng ta không có cơ sở để được khuyến khích, và […]

Tăng Cường Khả Năng Của Quần Chúng (II)

Tăng Cường Khả Năng Của Quần Chúng (II) (Bài 054) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Những Đòi Hỏi Của Giải Phóng Lâu Bền      “[B]ạo lực có thể đánh đổ một hay nhiều nhà cai trị xấu,” Gandhi viết, “nhưng…nhiều nhà cai trị khác sẽ […]

Tăng Khả Năng Của Quần Chúng (I)

  Tăng Khả Năng Của Quần Chúng (I) ( Bài 053) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Nhu Cầu Của Con Người Và Sự Phân Phối Quyền Lực     Mọi người trong xã hội chúng taa đều không tham gia nhiều vào những quyết định và hành […]

ĐI TÌM NHỮNG PHƯƠNG CÁCH KIỀM CHẾ CHÍNH QUYỀN (III)

ĐI TÌM NHỮNG PHƯƠNG CÁCH KIỀM CHẾ CHÍNH QUYỀN (III) (Bài 052) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Chỉ Thay Đổi Các Nhà Cai Trị Cũng Không Đủ Để Thiết Lập Được Kiểm Soát Lâu Bền       Bây giờ thì hẳn đã phải rõ ràng […]

ĐI TÌM NHỮNG PHƯƠNG CÁCH KIỀM CHẾ CHÍNH QUYỀN (II)

ĐI TÌM NHỮNG PHƯƠNG CÁCH KIỀM CHẾ CHÍNH QUYỀN (II) (Bài 051) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Phá Huỷ Những “Tụ Điểm” Quyền Lực Có Thể Hỗ Trợ Chuyên Chế Không có những nhóm xã hội và những tổ chức quan trọng nắm quyền lực […]