Bài Viết Posts

Bất Hợp Tác và  Nhu Thuật Chính Trị

Bất Hợp Tác và  Nhu Thuật Chính Trị (Bài 038) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Một hoàn cảnh xung đột không cân xứng Những khó khăn của đối phương khi đương đầu với đấu tranh bất bạo động chủ yếu liên hệ đến các […]

Đoàn Kết và Kỉ Luật Để Chống Đàn Áp

Đoàn Kết và Kỉ Luật Để Chống Đàn Áp (Bài 037) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Nhu cầu đoàn kết Đối diện với đàn áp, những người đối kháng bất bạo động sẽ cần phải đứng lại với nhau; phải duy trì kỉ luật […]

Thách Thức Đưa Đến Đàn Áp

Thách Thức Đưa Đến Đàn Áp (Bài 036) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.    Thời Gian Sấm Sét Thời gian hành động cũng là thời gian tự lực và liên tục gia tăng sức mạnh nội bộ. Những người đối kháng cần phải lo tự […]

Đặt Nền Móng Cho Hành Động Bất Bạo Động

Đặt Nền Móng Cho Hành Động Bất Bạo Động (Bài 035) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Đối đầu với quyền lực của đối phương Những người đối kháng dùng sức mạnh của họ để chống lại quyền lực của đối phương. Kĩ thuật hành […]

Các Phương Pháp Đấu Tranh  Bất Bạo Động

Các Phương Pháp Đấu Tranh  Bất Bạo Động (Bài 034) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D.   Những vũ khí của đấu tranh bất bạo động Kĩ thuật đấu tranh bất bạo động gồm có nhiều “phương pháp” cụ thể, hay là, những hình thái của […]

Một Kĩ thuật Đấu tranh Năng động

Một Kĩ thuật Đấu tranh Năng động (Bài 033) Gene Sharp Chuyển ngữ: Tiểu Thạch Nguyễn Văn Thái, Ph.D. Một nhận định đơn giản Hành động bất bạo động, hay là đấu tranh bất bạo động, là một kĩ thuật hành động nhờ đó dân chúng có thể siết lại […]